به منظور بهره وری بیشتر و استفاده از نظرات مشتریان و بازدید کنندگان عزیز ، هر گونه شکایت و یا نظرات  را می توانید به روش های ذیل اقدام کنید :

ایمیل : hamechijor@gmail.com

موبایل : 09911019308

تلفن : 01143220662

و